Blog

Over Diversiteit, Rechtvaardigheid en Inclusie


Door: Hannah Meijlaers
Eindredactie: Kato Colombet

⁉️ DEI-watte?

Je ziet de termen diversity, equity en inclusion (DEI) vaak samen verschijnen omdat ze met elkaar verbonden zijn en hun betekenis pas in combinatie met elkaar naar voren komt. Maar dat zorgt natuurlijk ook voor verwarring.
Waarover hebben we het nu juist?

 • Diversity of diversiteit verwijst naar een evenwichtige vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen in de samenleving volgens achtergrond, etniciteit, gender, leeftijd en capaciteiten. Maar het gaat eigenlijk nog iets verder: diversiteit omvat ook het omarmen van unieke perspectieven, ervaringen en overtuigingen die individuen met zich meebrengen.
 • Equity of rechtvaardigheid staat voor eerlijke kansen en behandeling voor iedereen, ongeacht bijvoorbeeld iemands achtergrond, geslacht, geaardheid, leeftijd, religie of fysieke capaciteiten.
  ⚠️Equity ≠ equality (gelijkheid): 
  Bij equality moeten alle mensen op dezelfde manier behandeld worden. Rechtvaardigheid streeft daarentegen naar een gelijkwaardig behandelen van elk individu, rekening houdend met diens unieke omstandigheden (zie illustratie).
 • Inclusion of inclusie is het actief creëren van omgevingen waarin deze diversiteit niet alleen wordt getolereerd, maar ook oprecht wordt gewaardeerd en aangemoedigd.
 

💡 Waarom is het belangrijk?

De meerderheid onder ons voelt zich niet meteen aangesproken door bovenstaande termen. Zeker als we onszelf niet direct het slachtoffer voelen van discriminatie.
Toch is de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie iets wat ook JOU aangaat.
Discriminatie beïnvloedt niet alleen de directe slachtoffers, maar het heeft ook een impact op de samenleving als geheel.

Hoe dan?
Discriminatie ondermijnt het gemeenschapsgevoel en vormt een bedreiging voor de harmonie in onze samenleving (of in je sportteam, bedrijf, vriendengroep…). Wanneer bepaalde groepen worden gediscrimineerd, ontstaat er verdeeldheid en ongelijkheid. Dit veroorzaakt spanningen, wat uiteindelijk zorgt voor een verzwakte samenleving (of sportteam, bedrijf, vriendengroep…).
Daarnaast zorgt discriminatie voor een grotere economische ongelijkheid. Het belemmert de toegang tot kansen, onderwijs, werkgelegenheid en gelijke verloning, waardoor mensen en gemeenschappen minder kansen hebben om economisch te groeien.
Tot slot profiteert een diverse en inclusieve samenleving van een grotere verscheidenheid aan ideeën, perspectieven en talenten. Het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke kansen stimuleert innovatie, creativiteit en maatschappelijke vooruitgang.

🎭 De verschillende gezichten van discriminatie

Discriminatie kent vele gezichten. Door ons bewust te zijn van de verschillende vormen, contexten en gronden van discriminatie, kunnen we effectieve maatregelen nemen en een inclusieve cultuur bevorderen.

Discriminatiegronden:
Ons land heeft een uitgebreid wettelijk kader rond discriminatie: de antidiscriminatiewetgeving. Deze wetten gaan over verschillende beschermde criteria, die discriminatie op strikte wijze verbieden (het is dus strafbaar). Het spectrum van beschermde gronden is vrij breed en omvat onder andere de 5 raciale criteria zoals ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale/ etnische afstamming. Andere beschermde criteria zijn handicap, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd, financiële middelen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging (welke vakbond je kiest), gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschappen, geboorte, sociale afkomst of toestand, en de samenstelling van het gezin.

Vormen van discriminatie:
De meest zichtbare vorm is directe discriminatie, waarbij mensen op basis van specifieke kenmerken zoals geslacht, leeftijd, ras of handicap ongunstig behandeld worden. Maar discriminatie kan ook sluipender zijn.
Indirecte Discriminatie zijn regels of praktijken die op het eerste zicht neutraal lijken, maar toch onbedoeld nadelige gevolgen hebben voor bepaalde groepen (bv.: Een café laat geen dieren toe, en sluit zo blinden uit die een blindengeleidehond nodig hebben.). Het herkennen van deze subtielere vorm is belangrijk om stille ongelijkheid tegen te gaan en gelijke kansen te bevorderen. Leidinggevenden op het werk spelen hier bijvoorbeeld een cruciale rol: hun vermogen om een inclusieve omgeving te creëren en het vermijden van discriminerende instructies is van groot belang!

Waar komt discriminatie voor?
Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) worden het meest benadrukt als het gaat om de werkomgeving, en terecht. Een groot deel van ons leven wordt op het werk doorgebracht, en heeft een grote impact op je loon, je levensomstandigheden en zo dus ook op je sociale en economische status. Maar discriminatie is een veelomvattend probleem dat niet beperkt blijft tot de werkplek. Het komt op verschillende plekken voor, van het klaslokaal tot de straat, en zelfs op de huurmarkt

📍 Huidige staat in België

Natuurlijk draait DEI vooral om bewustzijn, niet zozeer om cijfers. Toch kunnen betrouwbare cijfers een krachtig middel zijn om bewustzijn te vergroten, een dialoog op feiten te baseren, en gerichte maatregelen te nemen. 

Dus hoe is het nu in België gesteld?? In 2022 telde Unia maar liefst 7.310 meldingen van discriminatie en werden er 1887 discriminatiedossiers geopend in ons land. De meerderheid van deze meldingen hielden verband met afkomst, gezondheidstoestand, of handicap. Veel discriminatie wordt niet gemeld. Deze cijfers zijn dus vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg! Zeker indirecte discriminatie is soms moeilijk te herkennen en op te merken, laat staan bewijzen. Veel discriminatie blijft daardoor onder de radar. Check onze socials voor meer cijfers.

🧠 Discriminatie en mentaal welzijn

Discriminatie heeft ook een negatieve impact op je mentale gezondheid. Wanneer je voortdurend negatief behandeld wordt, of hierop gaat anticiperen na negatieve ervaringen, kan dit angst en chronische stress veroorzaken. Ook kan regelmatige confrontatie met uitsluiting of met negatieve stereotypen je gevoel van eigenwaarde aantasten. Na verloop van tijd bestaat het risico dat mensen zelf beginnen te geloven in die negatieve ideeën van zichzelf. Mensen die worden gediscrimineerd, voelen zich bovendien vaak erg buitengesloten. Deze eenzaamheid kan leiden tot isolatie en depressie

 
Het is belangrijk om te realiseren dat discriminatie en de negatieve gevolgen hiervan niet alleen impact heeft op individuen, maar ook op hele gemeenschappen. Een slechte mentale gezondheid vermindert de productiviteit op het werk of op school, leidt tot meer gezondheidskosten en criminaliteit, en beperkt maatschappelijke participatie, wat het algemene welzijn en de dynamiek in onze maatschappij beïnvloedt. Daarom is het voor iedereen essentieel om bij te dragen aan het creëren van een inclusieve en ondersteunende omgeving.
 
Kortom, een diverse, inclusieve en rechtvaardige samenleving komt iedereen ten goede, ongeacht je achtergrond. Het bouwen aan gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie is niet alleen een morele kwestie, maar ook een investering in een welvarende en harmonieuze toekomst voor iedereen.
 

🤝 Ook jij kan hierbij helpen!

Voor onze campagne in 2023 verkoopt Omeria kaartjes t.v.v. Orbit vzw, die ijvert voor een inclusieve samenleving waarin alle mensenrechten worden beschermd. Je kan onze unieke kaartjes kopen via de webshop.

Wil je ze liever in’t echt kopen? Volg onze sociale media  via @omeria_vzw voor updates van alle locaties en evenementen waar we ons tafeltje mogen opstellen. 

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe acties, campagnes, exclusieve korting…? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Heb je na het lezen van deze blog nood aan een gesprek met een deskundige hulpverlener? Neem een kijkje tussen onze hulpbronnen en vind de gepaste 🛟hulp!

Bronnen

 • https://www.unia.be/nl/artikels/discriminatie-belgie-2022
 • https://www.vvn.be/wereldbeeld/waarom-grote-ongelijkheid-nefast-voor-iedereen/
 • https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/welke-discriminatiegronden-zijn-er
 • https://diversity.uiowa.edu/resources/dei-definitions

Deel deze blog:

Nog meer leesplezier:

Waarom vrijwilligen?

Door: Kato Colombet Eindredactie: Myrthe De Vocht   Naast je werk nòg meer werken? En dat zonder betaald te worden? Waarom zou je dat doen?

Een suggestie?

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. 

0
  0
  Jouw Winkelmandje
  Jouw winkelmandje is leeg.Ga naar webshop
  Wil je als eerste op de hoogte zijn?

  Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!